ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull towards" — Słownik kolokacji angielskich

pull towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć w kierunku
  1. pull czasownik + towards przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Suddenly she reached forward and pulled his right hand towards her on the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo