"pulled through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pulled through" po angielsku

phrasal verb
 1. wyciągać kogoś (np. z kłopotów)
  His faith pulled him through the crisis. (Jego wiara wyciągnęła go z kryzysu.)
  My best friend pulled me through troubles. (Mój najlepszy przyjaciel wyciągnął mnie z kłopotów.)

Powiązane zwroty — "pulled through"

phrasal verb
rzeczownik
pull through = przeciąganie (kreowanie popytu wśród klientów końcowych)
pull-through = wycior (do broni)

"pulled through" — Słownik kolokacji angielskich

pulled through kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnięty z kłopotów
 1. pull czasownik + through przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The people of Iraq are strong and will pull through everything in time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo