"pulled around" — Słownik kolokacji angielskich

pulled around kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty wokół
  1. pull czasownik + around przyimek
    Luźna kolokacja

    I pulled around the side of the building, and started into the lot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo