"obediently pull" — Słownik kolokacji angielskich

obediently pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posłusznie pociągnij
  1. pull czasownik + obediently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Burt pulled obediently to the curb.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo