BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"temporarily pull" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo pociągnij
  1. pull czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Each shuttle, logically, would draw one Narr ship into pursuit, temporarily pulling it away from the main blockade, leveling the odds.

powered by  eTutor logo