"pulled towards" — Słownik kolokacji angielskich

pulled towards kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull towards
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty w kierunku
  1. pull czasownik + towards przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Suddenly she reached forward and pulled his right hand towards her on the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo