"suddenly pulled" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly pulled kolokacja
Popularniejsza odmiana: suddenly pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle pociągnąć
  1. pull czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Maggie could not understand why he had suddenly pulled away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo