"simultaneously pull" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednocześnie pociągnij
  1. pull czasownik + simultaneously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Holding the frame steady with his left hand, he gingerly pressed down on the bump, simultaneously pulling the holoimage away from the wall.

powered by  eTutor logo