"released simultaneously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony jednocześnie
  1. release czasownik + simultaneously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The game was released in May 1989 simultaneously with the movie.

powered by  eTutor logo