"work simultaneously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pracuj jednocześnie
  1. work czasownik + simultaneously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Last week for the first time, she worked simultaneously with people from both countries.

powered by  eTutor logo