"occur simultaneously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastąp jednocześnie
  1. occur czasownik + simultaneously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It seemed that both had occurred simultaneously but, of course, one did have to come first.

powered by  eTutor logo