BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"officially released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalnie zwolnić
  1. release czasownik + officially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    There were a total of 69 games officially released for the system.

powered by  eTutor logo