Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"officially" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officially przysłówek

czasownik + officially
Kolokacji: 337
officially opened • officially recognized • officially announce • officially released • officially named • officially launched • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 87
  • There were a total of 69 games officially released for the system.
  • Despite not officially released as a single, a live music video did get made.
  • The music video was officially released on 19 May 2011.
  • He has written in English, but nothing officially released yet.
  • The single was officially released to radio the week of June 12, 2007.
  • It was officially released on 28 May that same year.
  • It was officially released as a single in June 2011.
  • The music video was officially released to television around March 2006.
  • It has since been released officially and is opened to the general public.
  • The music video was officially released on June 11, 2012.
14. officially retire = oficjalnie przejdź na emeryturę officially retire
36. officially used = oficjalnie używany officially used
41. officially unveiled = oficjalnie o odsłoniętej twarzy officially unveiled
44. officially endorsed = oficjalnie udzielić poparcia officially endorsed
52. officially go = oficjalnie pójdź officially go
56. officially come = oficjalnie przyjdź officially come
57. officially referred = oficjalnie odnieść się officially referred
62. officially become = oficjalnie stój się officially become
64. officially titled = oficjalnie zatytułować officially titled
65. officially reopened = oficjalnie ponownie otworzyć officially reopened
71. officially move = oficjalnie rusz się officially move
73. officially denied = oficjalnie zaprzeczyć officially denied
78. officially cease = oficjalnie zaprzestanie officially cease
79. officially resign = oficjalnie zrezygnuj officially resign
82. officially exist = oficjalnie istniej officially exist
83. officially assigned = oficjalnie przydzielić officially assigned
officially + przymiotnik
Kolokacji: 18
officially neutral • officially dead • officially bilingual • officially open • officially available • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.