Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"officially recognized" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalnie rozpoznać
  1. recognize czasownik + officially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The practice was not officially recognized until 75 years later.

powered by  eTutor logo