BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"officially" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officially przysłówek

czasownik + officially
Kolokacji: 337
officially opened • officially recognized • officially announce • officially released • officially named • officially launched • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 87
  • The practice was not officially recognized until 75 years later.
  • His death has yet to be officially recognized by the government.
  • Some of these students went on to create their own officially recognized systems.
  • The school was officially recognized by the government in 1915.
  • And now their relationship with these women was no longer officially recognized.
  • John was never officially recognized as the son of the king.
  • None has yet been recognized officially by the federal government.
  • However, their conference record will be officially recognized as 0-0.
  • Once the man and woman eat together, the marriage is officially recognized.
  • The party has been officially recognized on 3 September 2011.
14. officially retire = oficjalnie przejdź na emeryturę officially retire
36. officially used = oficjalnie używany officially used
41. officially unveiled = oficjalnie o odsłoniętej twarzy officially unveiled
44. officially endorsed = oficjalnie udzielić poparcia officially endorsed
52. officially go = oficjalnie pójdź officially go
56. officially come = oficjalnie przyjdź officially come
57. officially referred = oficjalnie odnieść się officially referred
62. officially become = oficjalnie stój się officially become
64. officially titled = oficjalnie zatytułować officially titled
65. officially reopened = oficjalnie ponownie otworzyć officially reopened
71. officially move = oficjalnie rusz się officially move
73. officially denied = oficjalnie zaprzeczyć officially denied
78. officially cease = oficjalnie zaprzestanie officially cease
79. officially resign = oficjalnie zrezygnuj officially resign
82. officially exist = oficjalnie istniej officially exist
83. officially assigned = oficjalnie przydzielić officially assigned
officially + przymiotnik
Kolokacji: 18
officially neutral • officially dead • officially bilingual • officially open • officially available • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.