"officially confirmed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "officially confirmed" po angielsku

"officially confirmed" — Słownik kolokacji angielskich

officially confirmed kolokacja
  1. confirm czasownik + officially przysłówek = poświadczony urzędowo
    Bardzo silna kolokacja

    The body has not been found, and the reports have yet to be officially confirmed.

powered by  eTutor logo