"confirm dead" — Słownik kolokacji angielskich

confirm dead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potwierdzać zmarły
  1. confirm czasownik + dead przymiotnik
    Silna kolokacja

    Last weekend, the government said there were 59 confirmed dead.

powered by  eTutor logo