"later confirmed" — Słownik kolokacji angielskich

later confirmed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później potwierdzić
  1. confirm czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The daughter let him in and later confirmed his story to the police.

powered by  eTutor logo