BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"officially join" — Słownik kolokacji angielskich

officially join kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalnie dołącz
  1. join czasownik + officially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He officially joined his new club on 1 July 2008.

powered by  eTutor logo