PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"join" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

join czasownik

join + rzeczownik
Kolokacji: 388
join forces • join hands • join NATO • join Rangers • join members • join units • join the Public Network • join Birmingham City • ...
czasownik + join
Kolokacji: 108
consider joining • invited to join • refuse to join • plan to join • decide to join • agree to join • decline to join • like to join • want to join • ...
join + przyimek
Kolokacji: 61
join by • join up • join with • join in • join at • ...
join + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 53
join together • eventually join • officially join • later join • quickly join • finally join • immediately join • formally join • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
  • He officially joined his new club on 1 July 2008.
  • During the 2005 season he officially joined the coaching staff.
  • He officially joined the Order as a monk in 1960.
  • Not every group at the meeting has officially joined the boycott.
  • Soon after officially joining, he was announced as team captain for the 2009/10 season.
  • He officially joined the party in 1976 with the breakdown of the civil war.
  • He officially joined Harvard's faculty in the fall of 2002.
  • He did not officially join the band until after the album was finished.
  • Since his prospects were not good he officially joined the court of Vienna in 1662.
  • He officially joined the Lisbon side for the 2011-12 season.
4. later join = później dołącz later join
6. finally join = w końcu dołącz finally join
8. formally join = formalnie dołącz formally join
9. initially join = początkowo dołącz initially join
10. actually join = faktycznie dołącz actually join
11. join shortly = dołącz wkrótce join shortly
12. briefly join = pokrótce dołącz briefly join
14. occasionally join = od czasu do czasu dołączaj occasionally join

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.