PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"officially" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officially przysłówek

czasownik + officially
Kolokacji: 337
officially opened • officially recognized • officially announce • officially released • officially named • officially launched • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 87
14. officially retire = oficjalnie przejdź na emeryturę officially retire
  • He officially joined his new club on 1 July 2008.
  • During the 2005 season he officially joined the coaching staff.
  • He officially joined the Order as a monk in 1960.
  • Not every group at the meeting has officially joined the boycott.
  • Soon after officially joining, he was announced as team captain for the 2009/10 season.
  • He officially joined the party in 1976 with the breakdown of the civil war.
  • He officially joined Harvard's faculty in the fall of 2002.
  • He did not officially join the band until after the album was finished.
  • Since his prospects were not good he officially joined the court of Vienna in 1662.
  • He officially joined the Lisbon side for the 2011-12 season.
36. officially used = oficjalnie używany officially used
41. officially unveiled = oficjalnie o odsłoniętej twarzy officially unveiled
44. officially endorsed = oficjalnie udzielić poparcia officially endorsed
52. officially go = oficjalnie pójdź officially go
56. officially come = oficjalnie przyjdź officially come
57. officially referred = oficjalnie odnieść się officially referred
62. officially become = oficjalnie stój się officially become
64. officially titled = oficjalnie zatytułować officially titled
65. officially reopened = oficjalnie ponownie otworzyć officially reopened
71. officially move = oficjalnie rusz się officially move
73. officially denied = oficjalnie zaprzeczyć officially denied
78. officially cease = oficjalnie zaprzestanie officially cease
79. officially resign = oficjalnie zrezygnuj officially resign
82. officially exist = oficjalnie istniej officially exist
83. officially assigned = oficjalnie przydzielić officially assigned
officially + przymiotnik
Kolokacji: 18
officially neutral • officially dead • officially bilingual • officially open • officially available • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.