BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"officially" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

officially przysłówek

czasownik + officially
Kolokacji: 337
officially opened • officially recognized • officially announce • officially released • officially named • officially launched • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 87
  • The new building was officially opened on 24th May 2009.
  • The park was officially opened on 27 May 1983, at a cost of £4 million.
  • The Committee worked for two years and the college was officially opened in 1968.
  • The park was officially opened to the public in 1977.
  • The school was officially opened in 1940 with a total of 61 students.
  • The first building has been opened officially in May 2011.
  • The center officially opened to the public on May 1, 2000.
  • The building officially opened in 1973 at a total cost of over R88 million.
  • She officially opened to the public on 15 May 2005.
  • The ground officially opened about two years later, on 28 May 1958.
14. officially retire = oficjalnie przejdź na emeryturę officially retire
36. officially used = oficjalnie używany officially used
41. officially unveiled = oficjalnie o odsłoniętej twarzy officially unveiled
44. officially endorsed = oficjalnie udzielić poparcia officially endorsed
52. officially go = oficjalnie pójdź officially go
56. officially come = oficjalnie przyjdź officially come
57. officially referred = oficjalnie odnieść się officially referred
62. officially become = oficjalnie stój się officially become
64. officially titled = oficjalnie zatytułować officially titled
65. officially reopened = oficjalnie ponownie otworzyć officially reopened
71. officially move = oficjalnie rusz się officially move
73. officially denied = oficjalnie zaprzeczyć officially denied
78. officially cease = oficjalnie zaprzestanie officially cease
79. officially resign = oficjalnie zrezygnuj officially resign
82. officially exist = oficjalnie istniej officially exist
83. officially assigned = oficjalnie przydzielić officially assigned
officially + przymiotnik
Kolokacji: 18
officially neutral • officially dead • officially bilingual • officially open • officially available • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.