"nationally recognized" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na szczeblu centralnym rozpoznać
  1. recognize czasownik + nationally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The man did, after all, have a long career of nationally recognized achievement behind him.

powered by  eTutor logo