"nationally known" — Słownik kolokacji angielskich

nationally known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na szczeblu centralnym znany
  1. know czasownik + nationally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "New Jersey has more than its fair share of nationally known schools which we think should be the model."

powered by  eTutor logo