Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"eventually released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie zwolnić
  1. release czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She was eventually released for two years to live with her family.

powered by  eTutor logo