"simultaneously" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

simultaneously przysłówek

czasownik + simultaneously
Kolokacji: 217
occur simultaneously • work simultaneously • released simultaneously • simultaneously hold • play simultaneously • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
2. work simultaneously = pracuj jednocześnie work simultaneously
7. run simultaneously = pobiegnij jednocześnie run simultaneously
11. appear simultaneously = pojaw się jednocześnie appear simultaneously
12. exist simultaneously = istniej jednocześnie exist simultaneously
13. happen simultaneously = zdarz się jednocześnie happen simultaneously
16. simultaneously try = jednocześnie spróbuj simultaneously try
19. arrive simultaneously = przybądź jednocześnie arrive simultaneously
20. come simultaneously = przyjdź jednocześnie come simultaneously
22. move simultaneously = rusz się jednocześnie move simultaneously

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.