"come simultaneously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź jednocześnie
  1. come czasownik + simultaneously przysłówek
    Zwykła kolokacja

    There are so many things coming to a head simultaneously.