"simultaneously release" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released simultaneously
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednocześnie zwolnienie
  1. release czasownik + simultaneously przysłówek
    Luźna kolokacja

    The game was released in May 1989 simultaneously with the movie.

powered by  eTutor logo