"run simultaneously" — Słownik kolokacji angielskich

run simultaneously kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij jednocześnie
  1. run czasownik + simultaneously przysłówek
    Silna kolokacja

    There are two sets of pictures running simultaneously for each story.