"pull sharply" — Słownik kolokacji angielskich

pull sharply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij ostro
  1. pull czasownik + sharply przysłówek
    Luźna kolokacja

    He pulled sharply off the road and into a parking lot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo