"abruptly pulled" — Słownik kolokacji angielskich

abruptly pulled kolokacja
Popularniejsza odmiana: abruptly pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle pociągnąć
  1. pull czasownik + abruptly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I abruptly pulled over to the side of the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo