"pulled along" — Słownik kolokacji angielskich

pulled along kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull along
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty
  1. pull czasownik + along przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    As she began to pull herself along the floor toward the window.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo