"methodically pull" — Słownik kolokacji angielskich

methodically pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metodycznie ciągnąć
  1. pull czasownik + methodically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The waiting unnerved her, so she went to the casement window and gazed out at the rose gardens, where a young man methodically pulled weeds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo