ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull under" — Słownik kolokacji angielskich

pull under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij poniżej
  1. pull czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We pulled into the side of the road and under the trees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo