"pull inexorably" — Słownik kolokacji angielskich

pull inexorably kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij nieubłaganie
  1. pull czasownik + inexorably przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The tension instead focuses on whether Stormare will be able to rein himself in when the investigation inexorably pulls him toward his old life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo