"pulled sideways" — Słownik kolokacji angielskich

pulled sideways kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull sideways
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty w bok
  1. pull czasownik + sideways przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The line parted with a musical note, but not before the fish had been pulled sideways.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo