"pulled ahead" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pulled ahead" po angielsku

phrasal verb
  1. wysunąć się na przód

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"pulled ahead" — Słownik kolokacji angielskich

pulled ahead kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull ahead
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty naprzód
  1. pull czasownik + ahead przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In the final, she pulled ahead 5-3, and held on to that lead for the win.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo