"pull until" — Słownik kolokacji angielskich

pull until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć do czasu gdy
  1. pull czasownik + until przyimek
    Luźna kolokacja

    I kept the chain pulled tight around his neck until morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo