"pull up outside" — Słownik kolokacji angielskich

pull up outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj się na zewnątrz
  1. pull czasownik + outside przyimek
    Luźna kolokacja

    A police car pulled up outside the school, but people in the bus did not notice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo