"pull one's tail" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's tail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś ogon
  1. pull czasownik + tail rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "It'd be nice to pull her tail out of the fire for a change."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo