"make tail" — Słownik kolokacji angielskich

make tail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki ogon
  1. make czasownik + tail rzeczownik
    Silna kolokacja

    I cannot make head or tail of what you have been saying.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo