"abandon after Red Tails" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapamiętanie po Red Tails
  1. abandon czasownik + tail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Star Wars director George Lucas to abandon blockbusters after Red Tails 4.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo