"pull one's glasses" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's glasses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś szklanki
  1. pull czasownik + glass rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he pulled his glasses down into position and gave his usual brief smile of welcome.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo