"pull out for" — Słownik kolokacji angielskich

pull out for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odjeżdżać dla
  1. pull czasownik + for przyimek
    Luźna kolokacja

    His men gathered around as he pulled the girl out for a closer look.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo