"pull out from" — Słownik kolokacji angielskich

pull out from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij na zewnątrz
  1. pull czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    He pulled out a chair from another table, turned it around, and sat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo