"pull up with" — Słownik kolokacji angielskich

pull up with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymywać się z
  1. pull czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    Houston stopped in his tracks and pulled her up with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo