"pull up behind" — Słownik kolokacji angielskich

pull up behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj się z tyłu
  1. pull czasownik + behind przyimek
    Zwykła kolokacja

    At the same time, a van pulled up behind them and stopped.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo