"pull up in" — Słownik kolokacji angielskich

pull up in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymywać się w
  1. pull czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    She was just coming out of the building as they pulled up in the car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo