"pull up on" — Słownik kolokacji angielskich

pull up on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij w górę
  1. pull czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    After a long time, as it began to grow dark, they pulled up on a bank.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo