"pull between" — Słownik kolokacji angielskich

pull between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij pośrodku
  1. pull czasownik + between przyimek
    Zwykła kolokacja

    Generally, I pull him between a minute-30 and a minute left to go.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo